Rozmiar: 15909 bajtów

- 606 -

1357, 2 XII

Innocenty VI, papież, nadał Berwikowi z Ząbkowic Śl. beneficjum przy kościele NMarii Panny Na Piasku we Wrocławiu.

Regest: Z.f.G. Schl., t. XXV, s. 292.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów