Rozmiar: 15909 bajtów

- 607 -

1357, 2 XII, Awinion (Avinion)

IV Non. Decembris. Pontificatus nostri anno quinto

Innocenty VI (Innocentius), papież, na pro¶bę cesarza Karola IV (Karolus Romanorum Imperator) i zainteresowanych stron udziela dyspensy zawartemu małżeństwu między Konradem II, księciem ole¶nickim (Conradus minor dux Olesvicensis), a Agnieszk± (Agnes), córk± Kazimierza I, księcia cieszyńskiego (Kazimirus dux Thessinensis), spokrewnionych ze sob± w czwartym pokoleniu.

Druk: VMPL, t. I, s. 584, nr 781.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty ¦l±skie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów