Rozmiar: 15909 bajtów

-612 -

1357, 11 XII, Wrocław (Wratislauia)

III Id. Decembris

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... Wratislauiensis), widymuje dokument Wacława I, księcia Śląska i pana Legnicy (Wenczeslaus dux Silesiae et dominus Legnicensis) z r. 1356, 24 XI, Legnica (por. nr 376) w sprawie sprzedaży czynszu ze wsi Kunice k. Legnicy.

Świadkowie: Franciszek (Franciscus), biskup Canturiensis, Jakub Augustini (Jacobus), archidiakon legnicki (Legniczensis), Piotr z Gostynia k. Poznania (Petrus de Gostina), Konrad de Koufungen (Conradus) - kanonicy wrocławscy (Wratislauienses), Albert z Zatora k. Oświęcimia (Albertus de Zator), Mikołaj z Poznania (Nicolaus de Poznania), Stefan (Stephanus) i Jan (Johannes) - notariusze dworu biskupiego.


Oryg.: łac., AP Legnica, Dokumenty m. Legnicy, sygn. 1357, 11 XII, Wrocław.
Regest: Urk. d. Stadt Liegnitz, s. 139, nr 203.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów