Rozmiar: 15909 bajtów

- 614 -

1357, 14 XII

in crastino Luciae

Peszko de Gebez (Pescho) w imieniu Burcharda, burgrabiego magdeburskiego (Burchardus ... Maidenburgensis), starosty wrocławskiego (Vratislauiensis), stwierdza, że Marcin Zobco (Martinus) nadał Stefanowi z Jarząbkowic k. Środy Śl. (Grzebcowicz) 1 łan w Szczepankowicach k. Środy Śl. (Tschepankwicz) na prawach feudalnych, z prawem odkupu i obciążeniami z tytułu prawa książęcego.

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s, 2844.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów