Rozmiar: 15909 bajtów

- 617 -

1357, 27 XII, Wrocław

Przecław, biskup wrocławski, przekazuje wikariuszom wrocławskim mitrę wykładaną perłami, nabytą z własnych środków, wartości 200 grzywien, zastrzegając używanie jej za życia, z przeznaczeniem na nabycie czynszu 20 grzywien.

Regest: W. Urban, Katalog dokumentów AA we Wrocławiu. Kolegium Wikariuszów we Wrocławiu, nr 27.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów