Rozmiar: 15909 bajtów

- 618 -

1357, 29 XII

Przecław, biskup wrocławski, ustanawia kleryka Piotra z Ziębic altarzystą ołtarza św. Ignacego w kościele Św. Krzyża we Wrocławiu.

Regest: Urk. d. Stadt Münsterberg, t. III, s. 43, nr 341.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów