Rozmiar: 15909 bajtów

- 002 -

1358

Gerlach arcybiskup Moguncji (Meinz, Niemcy), Rupprecht palatyn reński (Rein), Rudolf książę saski (Rudolph ... Sachsen), Ludwik margrabia brandenburski (Ludwig zu Brandenburg) i Otto margrabia brandenburski (Brandenburg) w związku z zastawem miasta Eger oświadczają, że zamek Pszczyna (Pless) należy do Korony Czeskiej (Cron Bohemb).

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. A 1, s. 126


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów