Rozmiar: 15909 bajtów

- 003 -

1358

Albrecht książę Austrii (Österreich) oświadcza, że zamek Pszczyna (Pless), który należał do Jana (Johann) króla Czech i Korony Czeskiej, ma należeć również do jego następcy Karola IV (Carl) i Korony Czeskiej (Behmisch) oraz jego następców.

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. A 1, s. 125.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów