Rozmiar: 15909 bajtów

- 006 -

1358 Brzeg (Brega)

Ludwik I książę Śląska, pan Legnicy (Ludwicus ... Slezie ... Legnicz ... Brege er Lubbin) stwierdza, że w jego obecności Tworko zwany de Qwasnicz sprzedał za 12 grzywien 1/2 wolnego łana w Qwasnicz w dystrykcie oławskim (Olauiensis) wraz z przyległościami Jadwidze (Hedwigis) i jej synowi Mikołajowi de Qwasnicz (Nicolaus) i ich spadkobiercom.

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 44.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów