Rozmiar: 15909 bajtów

- 007 -

1358

Ludwik I książę Śląska, pan Legnicy (Ludwicus ... Slezie ... Legniczensis, Brygensis et Lubbinensis) stwierdza, że Niczek (Niczco) i Maciek (Maczco) synowie nieżyjących Sułki z Laskowic Oławskich k. Oławy (Sulco de Solochowicz) i Jeszka Pyrzynki (Jestco Pyrzinka) zostali zwolnieni z jurysdykcji sądu polskiego zwanego "Zauda" w zakresie wszelkich zarzutów, win, tytułów bądź spraw związanych z ich dobrami i podlegać będą we wszystkich tych kwestiach sędziemu sądu książęcego prawa niemieckiego.

Kopia: łac, AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 55.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów