Rozmiar: 15909 bajtów

- 010 -

1358 (przed 23 IV)

Mikołaj Mały książę Śląska, pan Ziębic (Nycolaus ... Slezie ... et ... in Munsterberg) oświadcza, że Mikołaja syna Brunona (Bruno), mieszczanina wrocławskiego (Wratislauiensis), przyjął jako swego sługę w związku z czym poleca wszystkim sędziom prowincji, rajcom i ławnikom, aby nie sądzili spraw związanych z osobą i dobrami tegoż Mikołaja, lecz odsyłali je do sądu księcia.

Druk: (z formularza) Z. f. G. Schl. XXVII, s. 321-322.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów