Rozmiar: 15909 bajtów

- 015 -

1358? (przed 23 IV)

Mikołaj Mały książę Śląska, pan Ziębic (Nycolaus ... dux Slezie ... Munsterberg) stwierdza, że sprzedał Ottonowi von Glaubitz starszemu (Otto) i jego spadkobiercom "ius devolutionis" (powszechnie określane "Avenal") do dóbr zmarłego rycerza Jana (Johannes de Hayn), wdowy po nim Jadwigi i córki Małgorzaty, a które to dobra po ich śmierci winny przypaść księciu. Jednocześnie książę zobowiązuje się uwolnić te dobra od pretensji jakichkolwiek osób, a jeśli jednak umrze zanim tego dokona, to czynsz roczny 40 grzywien z podatków z miasta Ząbkowice Śl. (Frankensteyn) ... [tekst urywa się].

Druk: (z formularza) Z. f. G. Schl., XXVII, s. 324-325.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów