Rozmiar: 15909 bajtów

- 017 -

1358? (przed 23 IV)

Mikołaj Mały książę Śląska, pan Ziębic (Nycolaus... dux Slezie ... in Munsterberg) oświadcza, że Apeczko mieszczanin nyski (Apeczko... in Nysa) dopuścił się zbrodni we wsi Niedźwiednik k. Ziębic (Berenwalde, Bernwalde), za co został uwięziony. Apeczko w imieniu swoim i swoich synów pogodził się z księciem, który za wstawiennictwem biskupa wrocławskiego Przecława (Preczlaus... Wratislauiensis) odpuszcza mu winy i uwalnia go pod warunkiem, że Apeczko podda się procesowi przed sądem książęcym w związku z oskarżeniem go przez pewnego ubogiego wieśniaka z Niedźwiednika. Książę poleca swym sędziom i urzędnikom, aby nie ścigali Apeczki z powodu wymienionej zbrodni.

Druk: (z formularza) Z. f. G. Schl., XXVII, s. 327-328.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów