Rozmiar: 15909 bajtów

- 022 -

1358

Ludwik I książę Śląska, pan Legnicy otrzymał od rady miasta Brzegu dochody na pokrycie różnych długów i należności, m.in. 20 grzywien czynszu z prawem dokupu przez dotychczasowych właścicieli z dóbr w Wierzbnie k. Oławy i w Janikowie k. Oławy, które miały być przeznaczone dla biskupa Macieja von Trebinge (Matthias), 14 grzywien na rentę dożywotnią dla córki księcia, mniszki trzebnickiej, z dochodów zamku książęcego oraz 15 grzywien dla kapituły kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu, który to dochód ma być dostarczony pod karą ekskomuniki.

Regest: CDS, IX, s. 23, nr 144.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów