Rozmiar: 15909 bajtów

- 026 -

1358

Ludwik I książę Śląska, pan Legnicy sprzedał Hankowi Winkelmanowi za 43 grzywny 1/4 część swych dóbr w Brzezinie k. Brzegu ze wszystkimi ruchomościami i nieruchomościami łącznie z kilkoma łanami gruntu ornego i przyległościami, które wcześniej były w posiadaniu Piotra syna Bertrama i Pecza Jekowicz.

Regest: CDS, IX, s. 24, nr 149.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów