Rozmiar: 15909 bajtów

- 028 -

1358

Fundacja bliżej nie określonej szkoły w mieście Strzegomiu.

Wzmianka: J. Filla, Chronik der Stadt Striegau, Striegau 1889, s. 76.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów