Rozmiar: 15909 bajtów

- 031 -

1358, 7 I, Wrocław (Wratislauia)

in crastino Epyphanie domini

Peczko de Gebez w imieniu starosty wrocławskiego (Wratislauiensis) stwierdza, że w jego obecności Michał z Opawy (Michahel de Troppow) mieszczanin wrocławski (Wrat[islauiensis]) sprzedał za 27 grzywien Janowi Rusk (Johannes) mieszczaninowi wrocławskiemu (Wrat[islauiensis]) oraz jego następcom 3 grzywny rocznego czynszu z wszystkich swych dóbr, tj. 3 1/4 łana należących do niego i jego żony Małgorzaty (Margaretha) w folwarku (allodium) Owsianka k.Wrocławia (Nichebrot). Wystawca zatwierdza tę transakcję.

Świadkowie: Schibchinus de Czeczhow, Franczko de Somerfelt - rycerze, Henryk z Wrocławia Sołtysowic (Hinricus de Molnsdorf), Gunter Byrchin (Guntherus), Piotr de Rychinbach (Petrus), Jan Secsbechir (Johannes), Hanko z Krakowa (Hanco de Craco[uia]) - wasale króla Czech, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz ziemi wrocławskiej.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 3r.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów