Rozmiar: 15909 bajtów

- 033 -

1358, 10 I, Wrocław (Wratislauia)

fer. quarta infra octauam Epyphanie Domini

Rajcy wrocławscy (Wratislauienses) stwierdzają, że w ich obecności Ebirhardus Walch de Sleschow wraz ze swym synem Janem (Johannes) sprzedają Peczkowi synowi Bauara (Peczko Bauari), Hankowi Budessin (Hanko), Hankowi synowi Dominika (Hanko Dominici) i Dominikowi (Dominicus), mieszczanom wrocławskim (Wrat[islauienses]), łany roli z folwarku Sleschow k. Wrocławia na prawie lennym z obowiązkiem świadczenia służby wojskowej jednego kuszownika (cum uno balistario). Wystawcy zatwierdzają ten akt.

Świadkowie: Schibchinus de Czeczow, Franczko de Somirfelt, Henryk z Wrocławia Sołtysowic (Henricus de Molnsdorf), Gunter Byrchin (Guntherus), Piotr de Rychinbach (Petrus), Jan Sexbechir (Johannes), Hanko z Krakowa (Cracouia) - wasale króla Czech, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz ziemi wrocławskiej.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 2v-3r.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów