Rozmiar: 15909 bajtów

- 034 -

1358, 10 I, Wrocław (Wratislavia)

fer. quarta infra octauam Epyphanie domini

Peczko de Gebez (Pescho) w imieniu starosty wrocławskiego (Wratislauiensis) i burgrabiego magdeburskiego Burgharda (Burghardus Puregrauius de Meydeburg) oświadcza, że w jego obecności Helfricus i jego żona Małgorzata (Margaretha) oraz Mikołaj syn Ruswina (Nicolaus Ruswini) jako kurator i opiekun dzieci Mikołaja Honninga z Sołtysowic k. Wrocławia (Nicolaus Honnyngus de Mulheim): Klary (Clara), Elżbiety (Elisabeth), Pawła (Paulus), Anny (Anna), Jana (Johannes), Jadwigi (Hedwigis) i Zofii (Sophia), jak również Piotr Bantenczin i jego siostra Elżbieta (Elizabet) sprzedają Henrykowi (Heinricus) sołtysowi we wsi Karczyn k. Strzelina (Karczin) oraz jego spadkobiercom w linii męskiej i żeńskiej aż do szóstego pokolenia łącznie 8 łanów gruntów. Sześć z owych 8 łanów za sumę 50 grzywien sprzedali w.w. Helfricus i jego żona Małgorzata oraz Mikołaj syn Ruswina, natomiast 2 dalsze łany położone w folwarku Braszowice k. Ząbkowic Śl. (Bowmgarchyn) wraz z przynależnościami w.w. Piotr i jego siostra Elżbieta sprzedali za sumę 94 grzywien. Henryk i jego spadkobiercy nabyli te łany z prawem alienacji, wolne od wszelkich powinności i obciążeń, tak jak zostało to ustalone w dokumencie Henryka V księcia wrocławskiego (Henricus quintus ... Wratislauiensis). Wystawca zatwierdza tę transakcję.

Świadkowie: Schybchinus de Czetschow, Franczko de Sumirfelt (Franczco) - rycerze, Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Hinricus de Molnsdorf), Gunter Byrchin (Guntherus), Peczko de Richenbach i Hanko z Krakowa (Cracouia) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis), qui presencia habuit ad premissa.

Pieczęć księstwa wrocławskiego z kontrasigillum kanclerza.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 132d., Dep. v. Schickfus, Beg. 120/37, nr 4.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów