Rozmiar: 15909 bajtów

- 036 -

1358, 22 I, Lubin

in die Vincencii martiris gloriosi

Ludwik I książę Śląska, pan Legnicy i jego żona Agnieszka wystawiają pokwitowanie na sumę 5 grzywien radzie m. Legnicy w związku z wypłatą tej kwoty mieszczaninowi legnickiemu Konradowi Parserowi (Cunrad Parser).

Dwie pieczęcie wystawców.


Oryg.: łac., AP Legnica, Dok. m. Legnicy, nr 82.
Regest: Urk. d. Stadt Liegnitz, s. 140, nr 207.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów