Rozmiar: 15909 bajtów

- 040 -

1358, 26 I, Wrocław (Wratislauia)

in crastino conversionis st. Pauli Apostoli

Peczko de Gebez w imieniu starosty wrocławskiego z pełnomocnictwa królewskiego (Wrat[islaviensis]) i burgrabiego magdeburskiego (Magdeburg) stwierdza, że w jego obecności Hanko de Nassengneve sprzedał Ryszardowi z Gubina (Rychhardus de Gubin) mieszczaninowi wrocławskiemu (Wrat[islaviensis]) oraz jego spadkobiercom 3 łany ze swych 11-łanowych dóbr w Nadolicach Wielkich k. Wrocławia (Magna Nadlicz) ze wszystkimi przyległościami, z prawem alienacji, wolne od wszelkich obciążeń. Posiadanie prawne tych dóbr potwierdził sprzedający wobec wystawcy autentycznymi dokumentami.

Świadkowie: Franczko de Somiruelt, Gunter Byrchtus (Gunther), Paszko Rymbabe (Paschko), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Peczko de Rychenbach, Rudger Steinkelr (Rudegerus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislaviensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 7v.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów