Rozmiar: 15909 bajtów

- 048 -

1358, 16 II

Vritage vor allir mannen vastnacht

Rajcy miasta Wrocławia (Bresslow) nadają Żydowi Yzaacowi (Yzaac), jego żonie i ich dzieciom prawo swobodnego pobytu w mieście Wrocławiu i zapewniają im ochronę od dnia wystawienia dokumentu do 20 V 1358 r.

Regest: L. Oelsner, Schlesiche Urkunden zur Geschichte der Juden im Mittelalter, Wien 1864, s. 65 i n.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów