Rozmiar: 15909 bajtów

- 054 -

1358, 4 III, Wrocław (Wratislauia)

IV Non. Marcii

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus ... Wratislauiensis) oświadcza, że w jego obecności Jan Baran (Johannes) proboszcz kościoła Św. Elżbiety we Wrocławiu (Wratislauia) nadał testamentem na utrzymanie kapelana i jego pomocnika przy kaplicy Św. Materna w kościele Św. Elżbiety we Wrocławiu (Wratislauia) dochód w wysokości 8 grzywien rocznego czynszu, którego nabycie udokumentował autentycznymi dokumentami, a mianowicie 4 grzywny rocznego czynszu miały być płacone z dóbr we wsi Mrozów k. Środy Śl. (Nypperin), a pozostałe 4 grzywny z dóbr i folwarku Dobroszów k. Strzelina (Dobirschow, Doberschow). Proboszcz kościoła miał posiadać prawo kolatury kapelana, kapelan zaś miał obowiązek odprawiania 5 mszy czytanych w ciągu tygodnia, tj. w niedziele, poniedziałki, środy, piątki i soboty.

Świadkowie: magister Piotr z Bytomia (Petrus de Bythom, Bychom) kantor kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu, Jakub Augustini (Jacobus) archidiakon legnicki (Legnicensis), kanonik wrocławski (Wratislaviensis), Mikołaj z Bytomia (Nycolaus de Bythom, Bychom) archidiakon głogowski (Glogouiensis), Mikołaj z Poznania (Nycolaus de Posnania) proboszcz grodkowski (Grotkouiensis, Grodcouiensis), Jan (Johannes) mieszczanin wrocławski, notariusz.


Oryg., AP Wrocław, Dok. m. Wrocławia, sygn. 1358,4 III, Wrocław (2 ekspedycje).


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów