Rozmiar: 15909 bajtów

- 055 -

1358, 4 III, Milicz (Mugilicz)

die Dominica qua cantatur Oculi

Jarosław de Sternberg[ch] (Jaroz[s]laus) oświadcza, że zawarł układ z Konradem I księciem Śląska, panem Oleśnicy (Conradus ... dux Slezie [Silesie] ... dominus Olsniczensis), zgodnie z którym w okresie roku Konrad nie będzie czynił szkody w dobrach należących do Małgorzaty córki Jarosława (Margaretha... Jaroz[s]laus), wdowy po Bolku księciu kozielskim (Bolko ... Cozlensis), w Zakrzowie k. Wrocławia (Sakraw) i folwarku (allodium) Bankow z przyległościami, wyłączywszy przyległy do folwarku rybnik (piscina), który Konrad zachowuje dla siebie. Jarosław zobowiązuje się także nie czynić żadnych szkód na terenie księstwa oleśnickiego. Obie strony nie były dotychczas związane żadnym rozstrzygającym wyrokiem sądowym.

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 217.
Druk: Siles. rer. script.. I, s. 886, nr CXIV; RBM, VI, 775; CGD, II, s. 253, nr 28.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów