Rozmiar: 15909 bajtów

- 061 -

1358, 19 III, Wrocław (Wrat[islauia])

XIV Kal. Aprilis

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus... Wratislauiensis) w odpowiedzi na prośbę rajców m. Wrocławia zaświadcza, że ufundowali oni w ratuszu kaplicę ku czci Św. Jana Chrzciciela i Św. Jana Ewangelisty oraz że przekazali na jej utrzymanie, a także kapelanów i ich pomocników 20 grzywien rocznego czynszu z dochodów miasta, który miał być płacony w 4 terminach w Suche Dni, począwszy od najbliższych Suchych Dni. W kaplicy tej mają być odprawiane przez jej kapelana msze św. ciche. Wystawca zatwierdza tę fundację.

Świadkowie: Mikołaj de Panewicz (Nicolaus) kustosz, Piotr z Bytomia (Petrus de Bychom) kantor kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu, Jakub Augustini (Jacobus) archidiakon legnicki (Legnicensis), Piotr z Gostynia k. Poznania (Petrus de Gostina) wicearchidiakon - kanonicy wrocławscy (Wratislavienses), Jan (Johannes) mieszczanin wrocławski [w Bresl. Urkb. brak], Jan (Johannes) notariusz biskupi, qui presencia habuit in commisso, Hanco Budyssin, Piotr Beyer (Petrus), Piotr de Richinbach (Petrus) i Hanco Dominici (Hanco) - mieszczanie wrocławscy.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Dok. m. Wrocławia, sygn. 1358, 19 III, Wrocław.
Druk: Bresl. Urkb., s. 188, nr 213.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów