Rozmiar: 15909 bajtów

- 066 -

1358, 24 III, Avignon (Auinion, Francja)

IX Kal. Aprilis

Papież Innocenty VI nadaje kanonię w kościele katedralnym we Wrocławiu po śmierci Andrzeja de Roslawitz (Andreas de Roslawicz) dla Jana z Litomyśla (CSR) syna zmarłego Mikołaja (Johannes Nicolai de Luthomusel), plebana w Neusidel i kanonika w Brnie (Brunna, CSR). Dochód z tej kanonii wynosił 20 florenów.

Excerpt: MVB, II, nr 735, s. 288.
Regest: Bull. Pol., II, s. 141, nr 864; Z. f. G. Schl., XXV, s. 290.
Wzmianka: O. Kirsch, Die päpstlichen Annaten, t. I, Paderborn 1903, s. 184.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów