Rozmiar: 15909 bajtów

- 068 -

1358, 2 IV, Avignon (Auinion, Francja)

IV Non. Aprilis

Papież Innocenty VI potwierdza przekazanie kantorii Ulrykowi zwanemu Schaff (Vlricus dictus Schaff) notariuszowi cesarza rzymskiego w kościele katedralnym wrocławskim (Wratislauiensis) zwolnioną po śmierci Andrzeja de Roslawicz (Andreas). Prebendę tę ma on posiadać oprócz już posiadanej w kościele Św. Egidiusza we Wrocławiu.

Druk: MVB, II, s. 289, nr 737.
Wzmianka: O. Kirsch, Die päpstlichen Annaten, t. I, Paderborn 1903, s. 193.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów