Rozmiar: 15909 bajtów

- 071 -

1358, 6 IV Avignon (Auinion, Francja)

VIII Id. Aprilis

Papież Innocenty VI udziela prowizji na dekanat opolski (Opoliensis) wakujący po śmierci dziekana Hinczkona (Hinczco), który jest przewidziany dla prezbitera Slawata Sdinconis de Pyest z diecezji ołomunieckiej (Slawatus de Pyest... Olomucensis).

Druk: MVB, II, s. 296, nr 752.
Wzmianka: O. Kirsch, Die päpstlichen Annaten, t. I, Paderborn 1903, s. 184.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów