Rozmiar: 15909 bajtów

- 077 -

1358, 8 IV, Avignon (Auinion, Francja)

VI Id. Aprilis

Papież Innocenty VI udziela prowizji na archidiakonat głogowski (Glogoviensis) stanowiący kanonię i prebendę kościoła katedralnego wrocławskiego (Wratislauiensis) dla Jana Hodisslay de Novadomo (Johannes) prezbitera diecezji praskiej (Pragensis) i proboszcza w Chiwnowio w tejże diecezji. Owa prebenda i kanonikat wakują po śmierci Jana zwanego Medici (Johannes). Roczny dochód z tej prebendy wynosił 45,5 florena.

Druk: MVB, II, s. 303, nr 771.
Wzmianka: O. Kirsch, Die päpstlichen Annaten, t. I, Paderborn 1903, s. 184.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów