Rozmiar: 15909 bajtów

- 078 -

1358, 8 IV

VI. Id. Aprilis

Prowizja na prepozyturę kościoła w Brzezinie k. Brzegu? (Brixin) dla Jana Hipoldi (Johannes), wakująca po śmierci Henryka de Voeringen. Roczny dochód z tej prebendy miał wynosić 68 florenów wypłacany na Boże Narodzenie.

Wzmianka: O. Kirsch, Die päpstlichen Annaten, t. I, Paderborn 1903 r. s. 167.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów