Rozmiar: 15909 bajtów

- 081 -

1358, 8 IV, Avignon (Avinion, Francja)

VI Id. Aprilis

W związku z supliką rycerza Ottona z diecezji ołumunieckiej (Otto... Olomucensis), brata biskupa w Gurk (Gurcensis, Austria), Papież Innocenty VI rezerwuje prowizję na kanonikat i prebendę, która się zwolni w kościele wrocławskim (Wratislauiensis), dla przyjaciela Ottona, subdiakona diecezji ołumunieckiej Ulmana, syna nieżyjącego już rycerza Konrada zwanego Schozche (Vlmann ... nati quondam Conradi dicti Schozche).

Druk: MVB, II, s. 302, nr 768.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów