Rozmiar: 15909 bajtów

- 084 -

1358, 13 IV, Świdnica (Swidenicz)

fer. sexta proxima ante Dominicam qua cantatur Misericordia Domini

Bolko II książę Śląska i pan Świdnicy (Bolco... dux Slesie... de Furstenberget in Swidenicz) za zgodą swej żony Agnieszki (Agnes) sprzedał za 200 grzywien z prawem odkupu Henrykowi z Proboszczowa k. Złotoryi (Heinricus de Probisfhayn) opatowi i konwentowi Cystersów w Krzeszowie (Grisow) 17 grzywien rocznego czynszu z dóbr we wsi Księgnice Wielkie k. Środy Śl. (Knegeuicz). Nabywcy przekazali księciu jednorazowo 130 grzywien, a pozostałą kwotę mieli spłacić w innych terminach. Czynsz ten został sprzedany klasztorowi jako dochód wolny od wszelkich obciążeń, wraz z niższym i wyższym sądownictwem i prawem alienacji. W przypadku utraty w.w. czynszu opat i konwent mieli otrzymać czynsz tej samej wysokości z innych dóbr na terenie księstwa świdnickiego.

Świadkowie: Mikołaj z Zebrzydowa k. Świdnicy (Nicolaus de Syfridow), Fryderyk de Pechwinkil (Fridericus), Albert zwany Zekil (Albertus), Jan de Kordebok (Jano) - rycerze, Rudger Wiltberg (Rudigerus), Mikołaj Zachinkirchen (Nicolaus), Heynlinus de Cirla, Piotr de Czedelicz (Petrus) protonotariusz, Aleksander (Allexius) notariusz książęcy.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 83, nr 100.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów