Rozmiar: 15909 bajtów

- 087 -

1358, 17 IV, Avignon (Auinion, Francja)

die XVII mensis Aprilis

Slawata syn Zdynka (Sdinco de Pyest) prezbiter diecezji ołomunieckiej (Olomucensis) zobowiązuje się odprowadzić do Kamery Apostolskiej po najbliższych świętach Wielkanocnych 35 florenów srebra z dochodów osiąganych z prebendy posiadanej przy kolegiacie opolskiej (Opoliensis) w diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis).

Excerpt: MVB, II, s. 304, nr 774.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów