Rozmiar: 15909 bajtów

- 093 -

1358, 24 IV, Wrocław (Wrat[islauia])

in crastino st. Georgii martiris

Rajcy m. Wrocławia (Wrat[islauienses]) oświadczają, że w ich obecności Piotr Bauari (Petrus) mieszczanin wrocławski (Wrat[islauiensis]) sprzedał Kunadowi (Cunadus) bratu Stanisława Ślepego z Krajkowa k. Wrocławia (Stach de Craicow) 1/4 łana w Krajkowie (Craicow) wraz z przyległościami i z prawem alienacji. Wystawcy potwierdzili tę transakcję.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Sambor z Księgnic k. Środy Śl. (Czamborius de Knegnicz), Hanko z Krakowa (Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sexbechir (Johannes), Henryk Slancz (Henricus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, k. 2-2 v.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów