Rozmiar: 15909 bajtów

- 100 -

1358, 4 V, Praga (Praga)

des nehesten freitags vor dem heiligen uffart tage

Karol IV cesarz (Karl) powiadamia Bolka księcia Niemodlina (Bolke zu Falkenberg), swego szwagra, że polecił rozpatrzyć spór pomiędzy nim a Przecławem biskupem wrocławskim (Preczlaus ... zu Breczla), kanclerzem cesarza, Henrykowi biskupowi lubuskiemu, Bolkowi księciu świdnickiemu (Swydnicz), Konradowi de Falkenhayn (Conradus) i rajcom wrocławskim. Mają oni orzec czy wsie Lipowa (Lyndenwise), Węża (Brokotindorf) i Gryżów (Greysow) na wschód od Nysy leżą w ziemi biskupa Przecława, czy też stanowią lenno czeskie i przynależą do zamku Gryżów (Greysow), jak utrzymuje książę. Sędziowie powiadomili cesarza, że biskup w oznaczonym dniu stawił się osobiście i przeprowadził swój wywód prawny. Także książę Bolko zjawił się, ale nie chciał przeprowadzić żadnego wywodu. Cesarz zaprosił obie strony na swój dwór dla ogłoszenia wyroku, które miało miejsce w obecności Rudolfa księcia Saksonii, Ernesta arcybiskupa praskiego, Jana biskupa ołomunieckiego, Jana margrabiego "zu Merhein" brata cesarza, Bolka II księcia świdnickiego, Wacława I i Ludwika I książąt legnickich, Konrada I księcia oleśnickiego, Jana I księcia oświęcimskiego, Bolka I księcia opolskiego i Przemysława księcia cieszyńskiego. Biskup stawił się, a książę Bolko nie przybył. Cesarz jako król czeski wydał za zgodą wymienionych osób wyrok przysądzający sporne wsie biskupowi. Jednocześnie poleca Heinczkowi z Bledzowa k. Wrocławia (Heinczke von Swarczhorn) i Peczowi z Gogołowa k. Świdnicy (Pecze von Guglow), aby wprowadzili biskupa w posiadanie tych wsi. Cesarz poleca księciu Bolkowi, aby podporządkował się temu wyrokowi.

Oryg.: niem., AA Wrocław, sygn. AA 69.
Excerpt: Lehns u. Besitzurk., II, s. 218, nr 25; RBM, VI, s. 813.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów