Rozmiar: 15909 bajtów

- 103 -

1358, 9 V, Świdnica (Swidnicz)

in vigilia Ascensionis Domini

Bolko II książę Śląska, pan Świdnicy (Bolko... dux Slezie... de Furstenberk et in Swydnicz) stwierdza, że w jego obecności bracia Hanko i Luchko, wójtowie dziedziczni w Świdnicy (Swydnicz), sprzedali 35 grzywien Henrykowi proboszczowi ścinawskiemu (Heinricus ... Stynauiensis), a jednocześnie kapelanowi książęcemu, 3 1/2 grzywny czynszu rocznego z 14 łanów gruntu położonego w granicach miasta Świdnicy (Swydnicz). Łany te użytkowali następujący chłopi: Jekel Zanne - 4 łany, Jakub Czacharie (Jacobus) - 3 łany, Jakub zwany Neuwedorf (Jacobus) - 3 łany, Tylo z Jarnołtówka k. Nysy (Arnoldivilla) - 2 1/2 łana, Petscho Bernhardi - 1/2 łana i Hensel Fistulator - 1 łan. Czynsz ów został sprzedany jako wolny od wszelkich obciążeń, z prawem alienacji i prawem do zastawu dóbr przez nabywcę w wypadku nieuiszczenia go w części lub całości.

Świadkowie: Ulryk Schaf (Ulricus), Mikołaj z Zebrzydowa k. Świdnicy (Nicolaus de Siffredow), Albert Zeckel (Albertus), rycerze Rudegerus Wiltberg marszałek książęcy, Mikołaj Zachinkirche (Nicolaus), Petscho de Richenbach, Heynlinus de Carla (Cirla?) i Piotr de Czedlicz (Petrus) protonotariusz książęcy.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Dokumenty m. Świdnicy, sygn. 1358, 9 V, Świdnica.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów