Rozmiar: 15909 bajtów

- 105 -

1358, 15 V, Wrocław (Wratislauia)

Id. Marii

Piotr prepozyt opolski, oficjał wrocławski (Petrus ... Opoliensis et... Wratislauiensis) i administrator "in spiritualibus" biskupa wrocławskiego Przecława (Preczlaus... Wratislauiensis) upoważnia wicedziekana katedry wrocławskiej do prezentacji Jakuba z Prochowic k. Legnicy (Jacobus de Parchuicz) na stanowisko altarzysty przy ołtarzu ufundowanym niegdyś przez nieżyjącego obecnie Andrzeja de Raslauicz (Andrea), kantora wrocławskiego.

Świadkowie: Tomasz (Thoma) wikariusz wrocławski, Mikołaj ze Lwówka Śl. (Nicolaus de Lemberg) mansionariusz kościoła wrocławskiego.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. GG 46.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów