Rozmiar: 15909 bajtów

- 106 -

1358,15 V

fer. quarta post Ascensionem Domini

Pełnomocnik starosty wrocławskiego stwierdza, że rycerz Kunczko de Lobil (Cunzcko) sprzedał Rudgerowi Steynkellerowi (Rudegerus Steynkeller) 4 grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr we wsi Sadków k. Wrocławia (Schotkow).

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Czamboriusz Księgnic k. Środy Śl. (Knegenicz), Hanko z Krakowa (Cracovia), Henlinus z Głogowa (Glogovia), Jan Sexbechir (Johannes), Henryk Slanz (Henricus) i Dythmarus kanclerz księstwa wrocławskiego.


Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,3, s. 2427.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów