Rozmiar: 15909 bajtów

- 109 -

1358, 23 V, Wrocław (Wratislauia)

fer. quarta proxima post festum Pentecosetes

Wilhelm opat klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu (Wilhelmus ... prope Wratislauiam) sprzedaje za roczny czynsz w wysokości 18 skojców Mikołajowi Olifici i jego następcom część placu (ortus sive area) koło karczmy położonej w pobliżu mostu pod budowę domu handlowego.

Świadkowie: Jan z Ząbkowic Śl. (Johannes de Frankinsteyn) prepozyt klasztoru Premonstratensów we Wrocławiu, Andrzej ze Zgorzelca (Andreas de Gorlicz), Kunczko z Głogowa (Cunczco de Glogouia), Peczko z Ząbkowic Śl. (Frankinsteyn), Wojciech Boemus z Pragi (Woytko ... de Praga) - słudzy domowi (familiares), oraz Marcin z Oławy (Martinus de Olauia).

Pieczęć klasztorna.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 370.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów