Rozmiar: 15909 bajtów

- 111 -

1358, 23 V, Wrocław (Wrat[islavia])

fer, quarta in conductu Penthecostes

Rajcy miasta Wrocławia (Wrat[islaviensis]) stwierdzają, że w ich obecności Hanko zwany Wintir (Hanco dictus Wintir) oraz jego żona Anna (Anna) sprzedali Peczkowi zwanemu Beyr (Peczko dictus Beyr), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wrat[islaviensis]), i jego spadkobiercom 2 grzywny rocznego czynszu ze wszystkich jego dóbr położonych w Stoszycach k. Wrocławia (Stoschin), z prawem nabywców do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu oraz prawem alienacji. Wystawcy zatwierdzają tę transakcję.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Czamborius z Księgnic k. Środy Śl. (Knegnicz), Hanko z Krakowa (Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Henryk Slancz (H[i]nr[i]cus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, k. 2v.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów