Rozmiar: 15909 bajtów

- 112 -

1358, 23 V, Wrocław (Wratislauia)

fer. quarta in conductu Pentecoste

Rajcy miasta Wrocławia (Wrat[islauienes]) stwierdzają, że w ich obecności Mikołaj Wintir (Nicolaus) wraz ze swoją żoną Anną (Anna) sprzedali za 50 grzywien Jucie (Jutta) wdowie po Hertelonie z Głogowa (Hertelo de Glogouia) i jej spadkobiercom 5 grzywien rocznego czynszu ze swojego folwarku (allodium) we wsi Bogunów k. Wrocławia (Bogenow) wraz z prawem alienacji, prawem do zastawu dóbr przez nabywcę w wypadku nieuiszczania czynszu oraz prawem odkupu przez sprzedających za tę samą cenę z zachowaniem terminu 7 dni przed dniem jego płatności. Wystawca zatwierdza tę transakcję.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Czamborius z Księgnic k. Środy Śl. (Knegnicz), Hanko z Krakowa (Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sexbechir i Henryk Slancz (Henr[i]cus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, k. 3v.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów