Rozmiar: 15909 bajtów

- 113 -

1358, 24 V, Wrocław (Wrat[islavia])

fer. quinta in conductu Penthecostes

Rajcy wrocławscy (Wrat[islaviensis]) stwierdzają, że w ich obecności Mikołaj Maleresch (Nicolaus) sprzedał Mikołajowi (Nicolaus) i Jakubowi (Jacobus) synom Mikołaja Schyban (Nicolaus) oraz ich spadkobiercom 1 grzywnę rocznego czynszu za pośrednictwem mieszczan wrocławskich Rudgera Steinkelera (Rudgerus Steinkeler) i Jana Sechsbechir (Johannes). Nabywcy kupili ów czynsz z prawem zastawu dóbr, natomiast sprzedający miał prawo odkupić ów czynsz za 7 1/2 grzywny pod warunkiem zachowania terminu 7 dni przed upływem terminu płatności tego czynszu. Wystawcy zatwierdzają tę transakcję.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankintal), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogovia), Jan Sechsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (H[i]nr[i]cus) - wasale oraz Dythmarus kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislaviensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 17.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów