Rozmiar: 15909 bajtów

- 114 -

1358, 26 V

in vigilia st. et individuae Trinitatis

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislavia) sprzedają z dochodów miejskich za 15 grzywien 1 1/2 rocznego czynszu Mikołajowi (Nicolaus), który po jego śmierci ma przejść w posiadanie jego córki Doroty (Dorothea), mniszki w klasztorze Św. Katarzyny we Wrocławiu, a po jej śmierci ma stać się własnością tegoż klasztoru.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 23 (Antiquarius), s. 38.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów