Rozmiar: 15909 bajtów

- 116 -

1358, 30 V, Wrocław

in vigilia Corporis Christi

Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz) i jego synowie Otto i Andrzej (Andreas) sprzedali Annie (Anna) wdowie zwanej Kusfeldin 3 grzywny rocznego czynszu ze swoich dóbr we wsi Marcinowice k. ¦widnicy (Martinsdorf) z prawem do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu.

¦wiadkowie: Panzco Radack, Peczko Brambir (Peczco), Jan z Chwalimierza k. ¦rody ¦l. (Johannes de Frankental), Hanko z Krakowa (Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Henryk Slancz (Henricus) i Dythmarus kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego.


Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,2, s. 743.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na ¦l±sku" - Regesty ¦l±skie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów