Rozmiar: 15909 bajtów

- 118 -

1358, 13 VI,

an der nehstin Mittewoche vor Viti und Modesti

Rajcy miasta Wrocławia (Bresslaw) nadają Żydom Abrahamowi (Abraham) i Jakubowi (Jacob) synom Jakuba Daniela z Nysy (Jacob Daniel von der Nysse) ich matce Duchawie (Duchawa) oraz ich szwagrowi Sampsonowi (Sampson), a także jego żonie i ich dzieciom prawo swobodnego pobytu w mieście Wrocławiu na okres 1 roku, licząc od 1 V 1358 r.

Kopia: niem., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 5A, s. 57.
Ekscerpt: L. Oelsner, Schlesische Urkunden zur Geschichte der Juden im Mittelalter, Wien 1864, s. 66.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów