Rozmiar: 15909 bajtów

- 121 -

1358, 23 VI, Wrocław

in wigilia b. Johannis Baptiste

Mikołaj de Sylweschow (Nicolaus) oświadcza, że sprzedał za 52 1/2 grzywny 3 łany gruntu położonego w dobrach Smolec k. Wrocławia (Schmoltz) Mikołajowi z Muchoboru k. Wrocławia (Nicolaus de Mochbor). Nabywca zobowiązany został do spłacenia tej sumy po 4 1/2 grzywny rocznie.

Świadkowie: Franczko de Sittin, Ryszard z Gubina (Richard de Gobin), Mikołaj zwany Malresch (Nicolaus), Matzker i Henryk von Larottau ze Smolca k. Wrocławia, Kuntzko z Piotrowiczek k. Trzebnicy (Peterwitz), Mikołaj de Obirhove.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 132d, nr 1.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów