Rozmiar: 15909 bajtów

- 123 -

1358, 25 VI, Wrocław (Wratislauia)

VII Kal. Julii

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus ... Wratislauiensis) poleca Jakubowi (Jacobus Augustini) archidiakonowi w kościele Bożego Grobu w Legnicy (Legnic) i kanonikowi wrocławskiemu oraz Jakubowi wicedziekanowi wrocławskiemu (Jacobus ... Wratislauiensis), aby wprowadzili w posiadanie nowych beneficjów Piotra prepozyta szpitala w pobliżu Bolkowa (Petru ... Hayn) i Marcina z Krakowa (Martinus de Cracouia) altarzysty w katedrze wrocławskiej, którzy zamienili się beneficjami.

Kopia: łac., w transumpcie z 30 VI 1358 r., AA Wrocław, sygn. NN 12.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów