Rozmiar: 15909 bajtów

- 132 -

1358, 4 VII, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. quarta post b. Petri et Pauli Apostolorum

Rajcy m. Wrocławia (Wratislauiensis) oświadczają, że w ich obecności Agnieszka zwana de Rychinbach (Agnes) sprzedała Arnoldowi de Rychinbach, mieszczaninowi wrocławskiemu (Wrat[islauiensis]), i jego spadkobiercom 4 1/2 grzywny rocznego czynszu za sumę 12 grzywien z jej dóbr we Wrocławiu Klecinie (Klechndorf) z prawem alienacji i prawem do zastawu dóbr w wypadku niepłacenia owego czynszu w terminie. Wystawcy zatwierdzają tę transakcję.

Świadkowie: Franczko de Somiruelt rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Merboto de Hugwicz, Peczko Brambir, Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sexbechir (Johannes), Henryk Slancz (Henricus) - wasale, Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz ziemi wrocławskiej (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, k. 3-3 v.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów