Rozmiar: 15909 bajtów

- 134 -

1358, 5 VII, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. quinta post beatorum Petri et Pauli Apostolorum

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislauienses) oświadczają, że w ich obecności Heynco de Boronowicz sprzedał Kunadowi de Luckow (Cunadus) i jego spadkobiercom swój folwark zwany Gartin w dystrykcie średzkim (Nouiforensis) ze wszystkimi przyległościami. Folwark ten graniczył z folwarkiem (allodium) zwanym Miękinia k. Środy Śl. (Nymkynne). Nabywca kupił ów folwark z prawem alienacji. Wystawcy zatwierdzają tę transakcję kupna-sprzedaży.

Świadkowie: Franczko de Somirfelt rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Merbotho de Hugwicz, Peczko Brambir, Hanko z Krakowa (Hanco de Craco[uia]), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Secsbechir (Johannes), Henryk Slancz (H[i]nr[i]cus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, k. 3 v.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów