Rozmiar: 15909 bajtów

- 009 -

1354 - 1358

Mikołaj Mały książę Śląska, pan Ziębic (Nycolaus ... ...Slezie ... in Munsterberg) powiadamia Przecława biskupa wrocławskiego (Preczlaus... Wratislauiensis), że na prośbę zainteresowanych wyraził zgodę na dokonaną w jego obecności zamianę prebend pomiędzy Konradem z Czartkowic k. Złotoryi (Conradus de Knoblougsdorf), kapelanem i domownikiem książęcym, właścicielem prebendy przy kościele Św. Krzyża we Wrocławiu (Wratislauia), nad którym prawo patronatu należy do księcia, a Ulrykiem de Landiscrone (Wilricus), kanonikiem kościoła Św. Grobu w Legnicy (Legnicz), posiadaczem prebendy przy tymże kościele. Książę prezentuje Ulryka na prebendę w kościele Św. Krzyża i prosi biskupa o zatwierdzenie zamiany.

Druk: (z formularza) Z. f. G. Schl. XXVII, s. 319-320.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów